NRK Meny

Fradømt beiterett i lagmannsretten

Reinbeitedistrikt 9 har tapt en sak i lagmannsretten om beiteretten til Maskevarre-området vest for Tanaelva. Lagmannsretten har kommet fra til at området tilhører distrikt 7, som har sommerbeiter på nordsida av Varangerhalvøya.

Øst-Finnmark tingrett ville dele beiteretten mellom de to distriktene, men lagmannsretten sier at distrikt 9 ikke har noen beiterettigheter der.