Normal

Fra oljebransjen til fiskebåt og kystfart

Ledighet i offshorenæringen gjør at flere søker jobb på fiskebåter og kystruter.

Goliat-flyteren 1

Den 65.000 tonn tunge flyteren Goliat klargjøres for den første oljeproduksjonen i den norske delen av Barentshavet.

Foto: Eni Norge

Nedgangen i offshorenæringen fører til at mannskaper på supplybåter nå søker jobber på fiskebåter og kystruter.

– Vi får stadig flere jobbsøknader mot fiskebåt fra folk med gode kvalifikasjoner, sier avdelingsleder Tor Are Vaskinn i Fiskebåtredernes Forbund.

Pågangen har lenge vært stor av søkere fra Øst-Europa, men det har endret seg merkbart den siste tiden.

– Forskjellen fra tidligere er at nå er det norske søkere som søker seg mot fiskeflåten. Og det er norske maskinister og navigatører som ønsker jobb på fiskefartøy, sier Vaskinn.

Administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord

Torkild Torkildsen er også leder for ferge- og hurtigbåtrederiet Torghatten Nord.

Den samme erfaringen har Torkild Torkildsen, styreleder i NHO Sjøfart.

– Det er flere som søker uoppfordret, og når vi utlyser stillinger får vi flere søkere. Men jeg tror det er litt forskjell i hvor i landet man snakker om. Det virker som spesielt Vestlandet har merket den endringen bedre enn de har gjort i Nord-Norge, sier Torkildsen.

Han tror nedgangen i oljenæringen er forbigående, og mener det er viktig og være obs på det.

– Det er viktig å være framoverlent og passe på at vi ikke slutter rekrutteringsarbeidet. For offshore- og oljenæringen tar seg garantert opp igjen, sier han.