NRK Meny
Normal

Forventer høyere vekst i Nord-Norge enn i resten av landet

Lavere oljepris og svekket kronekurs har løftet nordnorsk økonomi gjennom økt eksport, og det forventes at det vil fortsette de neste par årene.

Tyskere på besøk

Fra Nord-Norge er sjømat, råvarebaserte industrivarer og turisme de viktigste eksportvarene. Her er tyske reiselivsaktører som er imponert over Nord-Norge.

Foto: Petter Strøm / NRK

– I nord er konsumveksten høyere og ledigheten lavere enn ellers i landet, viser konjunkturbarometeret som Sparebank1 Nord-Norge la fram tirsdag.

Selv om lavere oljepris har gitt gode ringvirkninger på kort sikt, kan det gi mer negativ utslag på lengre sikt.

Det er fordi oljenæringens vekst hviler på ressursene i nord, ifølge barometeret.

– Med vedvarende lav pris, kan interessen for petroleumsvirksomhet i landsdelen falle, og en kilde til framtidig vekst borte.

Opplever større etterspørsel fra omverdenen

Vårens konjunkturbarometer for Nord-Norge viser at lavere oljepris påvirker hele landet, også nordnorsk økonomi. Men ikke på samme måte som lenger sør i landet.

– Den svekkede kronen er godt nytt for landsdelens eksportører. De opplever økt vekst, både som følge av sterkere konkurranseevne og bedre lønnsomhet.

Fra Nord-Norge er sjømat, råvarebaserte industrivarer og turisme de viktigste eksportvarene, og aktører i disse næringene opplever stadig større etterspørsel fra omverdenen.

Barometeret forteller også at den høye veksten i landsdelen kan resultere i en noe bedre lønnsutvikling i nord, selv om det meste bestemmes sentralt.

Les hele konjunkturbarometeret for Nord-Norge her.

Fortsatt investeringsvekst i nord

Tromsø har i lang tid hatt høyere boligprisvekst enn resten av landet, og barometeret viser at den kraftige boligprisveksten i landsdelens mest urbane områder kan gi økt konsum gjennom såkalte formueseffekter.

At arbeidsledigheten i Nord-Norge har vært svakt fallende gir også gode ringvirkninger i landsdelen.

Investeringer er også noe som blir nevnt i barometeret.

– I motsetning til utviklingen resten i landet, forventer vi ny investeringsvekst i Nord-Norge etter tilnærmet nullvekst i 2014.

Det er spesielt investeringer i infrastruktur, i form av utbygginger og økt vedlikehold som blir nevnt som positive.