Forvarssjefen både styrker og kutter i nord

Troms fylke er sentralt i forsvarssjefens råd til regjeringen.

Militær kolonne

Forsvarssjefen sier at forsvaret bør øke det mekaniserte tyngdepunktet i Troms.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

Indre Troms blir enda mer sentral når det gjelder hæren i framtida. Forsvarssjefen slo fast at Hærens tyngdepunkt skal være i Troms. Tungt materiell skal overføres fra Telemarkbataljonen og til avdelingene i Målselv/Bardu.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen mener at forsvaret må styrke sin tilstedeværelse i Nord-Norge, ikke minst i Finnmark. både grensevakten og garnisonen i Porsanger skal styrkes. Det skal også opprettes en spesiell avdeling i Heimevernet som skal øremerkes for Finnmark.

Harstad rammes

Forsvarets avdelinger i Harstad blir hardt rammet, dersom forsvarssjefens råd blir fulgt.

Forsvarssjefen går inn for å legge ned kystjegerkommandoen i byen, og å flytte ledelsen til Bergen.

Basene på Trondenes og Harstad Syd blir lagt ned, og det allierte treningssenteret på Åsegarden flyttes, enten til Porsanger eller til Ofoten.

– Dette er som forventet. Det er en trist dag for Harstad siden dette vil gå hardt utover forsvarets tilstedeværelse her i byen. Dette ser ikke bra ut, sier Harstad-ordfører Marianne Bremnes til NRK.

Forsvarets Bell-helikoptre på Bardufoss kan også bli berørt av endringer. Forsvarssjefen vil fjerne helikoptrene fra hæren, og overføre dem til spesialstyrkene og politiet.

Sortland legges ned

Kystvaktbasen på Sortland blir foreslått lagt ned, og aktiviteten derfra overføres til Bergen og til Ramsund.

Årsaken er at Ofoten er et svært viktig område for forsvaret. Det er der allierte styrker skal ilandsettes i en gitt situasjon, derfor må dette området prioriteres, sier Bruun-Hansen.

Her finner vi Evenes flystasjon, som skal ha en viktig rolle i forbindelse med de nye jagerflyene. I tillegg ligger Ramsund orlogsstasjon og Elvegårdsmoen i samme område.

– Ramsund er viktigere for forsvaret enn Sortland, sier forsvarssjefen.

– Må lese nøye

– Nå må vi sette oss grundig inn i saken, så skal vi behandle den politisk. Det sier påtroppende ordfører i Målselv, Nils-Ole Foshaug.

Han sier at det kan se ut til at Indre Troms kommer relativt godt fra det, men sier det er noen detaljer som ikke er helt klare ennå.

– Spørsmål rundt Bell-helikoptrene på Bardufoss og situasjonen for Bardufoss flystasjon har jeg ikke fått full klarhet i, men nå skal vi bruke tiden til å finne ut hva som skal skje, sier han.

  • Hør intervju med Foshaug:
    Ny ordfører i Målselv