Forurenset drikkevann

Mattilsynet i Troms anbefaler nå alle som har egen vannforsyning uten rensing eller små vannverk uten rensing, om å koke drikkevannet. Den varme sensommeren har ført til økt vekst av mikroorganismer, og de store nedbørsmengdene kan ha ført organismene ned i drikkevannet. førsteinspektør i Mattilsynet, Tom Arne Hansen, sier at vann fra overflatekilder bør kokes inntil vannføringen stabiliseres.