NRK Meny

Forulemping og trusler i skolen

Ansatte i kommunale barnehager og skoler i Harstad har vært utsatt for 59 tilfeller av forulemping og trusler i fjor, viser en rapport om avvik i skolen. Sju av tilfellene blir beskrevet som svært alvorlig og omhandler blant anna slag, spark, biting, spytting, kloring og steinkasting. Enkelte tilfeller er så alvorlig at arbeidstakere gruer seg til arbeidsdagen, heter det i rapporten. Rapporten beskriver også en hendelse på Kulturskolen der en elev ble utsatt for blotting.