Fortsetter som politimester i Troms

Etter det Dagbladet kjenner til blir nåværende politimester i Troms, Ole B. Sæverud, fortsatt politimester i fylket når den nye politireformen trer i kraft. I nye Finnmark politidistrikt er det politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta, som blir øverste leder, og i nye Nordland politidistrikt blir det fylkesutdanningssjef og tidligere politimester i Salten, Tone Vangen.

Ole B. Sæverud
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix