Fortsetter jakten etter bjørn

Bjørnen, som drepte flere sau Bardu, er fortsatt ikke tatt. Bøndene har heller ikke mistet flere sauer, og ifølge jaktleder Tore Helberg forholder sauen seg rolig på beitet. – Foreløpig er bjørnen blitt borte for oss, og vi har ikke indikasjoner på hvor den kan være. Vi er på vakt stort sett hele tiden, og vil fortsette utover helga, sier Helberg.