NRK Meny
Normal

Fortsetter å bryte loven i barnevernet

Fylkesmannen i Troms gjennomførte i desember en stikkprøve i barnevernstjenesten i Tromsø kommune. Resultatene var nedslående.

Barnevern

Barnevernstjenesten i Tromsø bryter fortsatt loven, viser ny undersøkelse.

Foto: www.colorbox.com

Ifølge undersøkelsen må mange barn i Tromsø vente for lenge før de får sakene sine undersøkt av barnevernet.

Da tilsynet ble gjennomført 6. desember 2016, ventet 26 barn på å få sakene sine undersøkt av barnevernet i Tromsø. 11 av barna sto på en prioriteringsliste som handlet om vold- og overgrepsproblematikk.

– Kvaliteten på undersøkelsene er bedre enn det vi så i forrige runde. Men det tar noe tid før de kommer i gang med undersøkelsene, og det er problematisk at barn må vente, sier fagansvarlig hos Fylkesmannen i Troms, Silja Eriksen.

Fikk ikke hjelp innen rimelig tid

Det var i fjor vinter at NRK satte søkelyset på Tromsø barnevernstjeneste, noe som igjen førte til at Fylkesmannen i Troms startet en grundig undersøkelse av tjenesten.

Av 40 tilfeldige saker fra juli til desember i 2015 hadde barnevernet ikke gjort jobben skikkelig i halvparten av sakene.

Kommunen kunne blant annet ikke dokumentere at det var gjort forsvarlige barnevernsundersøkelser i alle saker. I de tilfellene barnevernet konkluderte med at tiltak var nødvendig, fikk heller ikke barna hjelp innen rimelig tid, konkluderte Fylkesmannen.

Kommunaldirektør Kari Hanriksen

Kari Henriksen leder barnevernstjenesten i Tromsø.

Foto: Tromsø kommune

Nå viser det seg altså at Tromsø kommune fortsatt bryter barnevernsloven.

Kommunen tar grep

– Under tilsynet i desember 2015 fikk vi pålegg på at vi ikke gjorde undersøkelser som var grundige nok. Vi har derfor endret rutinene våre for å møte disse kravene. Dette har ført til at vi bruker lengre tid på hver sak, samtidig som vi får inn like mange nye saker, så det hoper seg opp, sier Kari Henriksen, leder for barnevernstjenesten i Tromsø kommune.

– Det skal sies at det ikke er sånn at vi ikke får sett på sakene innen tre måneder, men vi blir ikke ferdige med dem innenfor fristen.

Kari Henriksen forteller også at saker som gjelder overgrep og vold prioriteres høyt, og at de mest alvorlige sakene ikke havner på venteliste.

Fylkesmannen har gitt Tromsø kommune frist ut januar med å gi tilbakemelding om hvordan avvikene skal lukkes. Kari Henriksen er sikker på at de skal få det til, ettersom de allerede er godt i gang med arbeidet for hvordan de skal løse utfordringene.

– Vi har gjort noen endringer i arbeidsflyten, som vi tror vil hjelpe på. De trer i kraft i løpet av januar. I tillegg har vi snart på plass faste rutiner for å få på plass såkalte undersøkelsesplaner for sakene våre, sier Henriksen.