NRK Meny

Fortsatt usikkert for DPS i Tana

Framtida for distriktspsykiatrisk senter i Tana vil trolig ikke bli avgjort i år, det sier styreleder i Finnmarkssykehuset Ulf Syversen til avisa Finnmarken. Et halvt år etter at helseforetaket vedtok at tilbudet i Tana skal bestå, er det nå på nytt kommet forslag om å flytte driften vekk derfra. Bakgrunnen er at det skal spares inn 98 millioner kroner på driften de kommende årene.