NRK Meny

Fortsatt strid om ulovlige hytter

Justisministeren vil ikke hjelpe Bardu kommune i spørsmålet om ulovlige svenske gjeterhytter ved Altevann. I et brev til kommunen peker Per Willy Amundsen på at det er to andre departementer som kan avklare saka, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Saken handler om sju gjeterhytter som svenske reindriftssamer bygde rundt 2008 og hvem som skal pålegge riving av hyttene.