Fortsatt rasfare – men snart åpnes veien

Fylkesvei 2 over Aunfjellet ventes åpnet klokken 20 mandag kveld. Det er fortsatt rasfare i fjellsiden, men Statens vegvesen vurderer det som trygt nok til at de kan åpne veien.

Fylkesvei 2 over Aunfjellet

Fylkesvei 2 over Aunefjellet har blitt delvis ryddet etter at et stort steinras sperret veien søndag.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Geolog Andreas Persson fra Statens vegvesen har i dag mandag vært oppe i fjellsiden for å undersøke om det er fare for flere ras, etter at et stort steinras sperret Fylkesvei 2 over Aunfjellet i Harstad søndag.

Det er fortsatt fare for ras i fjellsiden, men Statens vegvesen vurderer det som trygt nok til at de kan åpne veien for ordinær trafikk i løpet av ettermiddagen.

– Det er en stor blokk som har løsnet og tatt med seg løse masser. Det er noen mindre blokker som vi har undersøkt nå om de ligger stabilt, sier geolog Andreas Persson.

Han karakteriserer ikke veistrekningen der raset gikk som noe mer alvorlig enn andre steder, og peker på at også værutsiktene lover tørrere forhold fremover.

Geolog Andreas Persson i Statens vegvesen.

Andreas Persson fra Statens vegvesen.

Reporter Martin Mortensen var i rasområdet tidligere i dag.

Det er fortsatt en del store steinblokker som ligger i veien, og det har rast ut ganske mye stein nedover fjellsiden på andre siden. Det er et rimelig stort ras som har gått, sier reporter Martin Mortensen.

Innbyggerne fortviler

Store steinmasser raste ned 50 meter og blokkerte veien søndag formiddag, og sperret dermed den eneste veien inn til bygda Aun hvor det bor 60–80 innbyggere.

Folk har vært redde for å kjøre på veien inn til bygda og flere mener at fjellet er for dårlig sikret, fortalte en av beboerne, Ruben Andre Hanssen, til NRK i går.

– Folk i bygda er fortvilt over at politikerne ikke har tatt tak i dette. De håper nå at de får gjort noe skikkelig rassikring i forhold til den veien her, sier reporter Martin Mortensen.

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo for samferdsel, er for tiden på ferie og utilgjengelig for en kommentar i saken. Prestbakmo henviser til Statens vegvesen da de er vegadministrasjon for fylkesvei.

Fylkesvei 2 over Aunfjellet i Harstad

Fylkesvei 2 over Aunfjellet vil bli åpnet for ordinær trafikk mandag kveld.

Foto: Martin Mortensen / NRK