Fortsatt ja til oppdrett ved Reinøy

Fylkesmannen i Troms vil ikke endre vedtaket om å gi tillatelse til oppdrett på lokaliteten Lubben ved Reinøya i Karlsøy. Norges miljøvernforbund har klaget på vedtaket fordi de mener oppdrettsnæringen forurenser miljøet, noe som kan gi konsekvenser for kysttorsken og kystfisket. Fylkesmannen viser til at man ikke vet nok om slike konsekvenser til at dette anlegget vil utgjøre en større trussel enn andre anlegg. Saken sendes nå til Miljødirektoratet for videre behandling.