NRK Meny
Normal

Fortsatt ikke enighet om kommunesammenslåing

Enkelte kommunestyrerepresentanter i Berg har snudd og er nå for en sammenslåing med Lenvik og Tranøy. Nå skal både Berg og Torsken ta opp saken igjen i sine kommunestyrer.

Stonglandseidet i Tranøy kan bli en del av Senja kommune

Stonglandseidet i Tranøy kan bli en del av Senja kommune.

Foto: ARILD MOE / NRK

Forhandlingene om sammenslåing av de fire Senja-kommunene Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken ble avsluttet mandag kveld.

Intensjonsavtalen skal nå behandles av kommunestyrene i Berg og Torsken, mens Lenvik og Tranøy allerede er enige om å slå seg sammen.

Av avtalen går det fram at skoler, sykehjem og barnehager skal bestå som i dag.

Selv om de fire Senja-kommunene har laget en intensjonsavtale om sammenslåing, er det fortsatt uklart om det blir flertall for å slå sammen kommunene.

Stemninga har snudd

I "nei-kommunen" Berg har stemninga til en viss grad snudd, forteller ordfører Roar Åge Jakobsen.

Senja

Berg-ordfører Roar Åge Jakobsen er fortsatt imot at Berg skal bli en del av Senja kommune, men sier at flere kommunestyrerepresentanter har snudd i sin motstand.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Det er veldig usikkert om det er et nei-flertall eller ja-flertall i Berg. En del av kommunestyrerepresentantene har snudd, dermed kan det hende at det er et flertall for sammenslåing, sier Jakobsen.

Han selv vil respektere resultatet av folkeavstemninga, og er derfor fortsatt imot at Berg skal inngå i storkommunen Senja.

Lenvikordføreren ønsker lykke til

Det er Høyre/Frp-regjeringen som ønsker å gjennomføre en kommunereform. Regjeringen mener det vil styrke kommunene, øke det lokale selvstyret og legge grunnlaget for at flest mulig oppgaver kan løses nær innbyggerne tilpasset deres behov.

Geir-Inge Sivertsen

Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen ønsker kommunestyrene i Torsken og Berg lykke til med saksbehandlingen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ordfører Geir-Inge Sivertsen i Lenvik ser store fordeler for fiskerinæringa og reiselivsbedriftene ved at Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik blir til én stor senjakommune.

Likevel har han forståelse for at de små kommunene trenger tid til å vurdere grundig om de skal underskrive en avtale.

– Vi skjønner jo at det er krevende, og det skal man ha respekt for. Jeg ønsker begge kommunestyrene lykke til når de skal behandle saken og håper at de klarer å se de store linjene og bygge en fremtidig sterk senjakommune, sier Sivertsen.