Forsvarssjefen informerer om nye trusler

Den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Norge endrer seg. – Det må også forsvaret gjøre, sier forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen.

Haakon Bruun-Hanssen

Forsvarssjefen sier at Russland ikke er en trussel mot Norge nå.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Om ett år skal forsvarssjefen presentere sine råd for hvordan forsvaret bør utvikle seg i årene som kommer.

Det vil ikke bli endringer i strukturen som er lagt for Forsvaret, men det kan bli kutt i de ulike avdelingene.

Det sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

I dag møter han ansatte i hæren i Indre Troms, for å fortelle om arbeidet med sitt militærfaglige råd.

Panserbataljonen

– Vil arbeidet med å profesjonalisere Panserbataljonen fortsette?

– Ja, det vil det. Dette er noe jeg hele tiden har dialog med generalinspektøren i hæren om, fordi ambisjonen her koster mer enn man la til grunn i forrige langtidsplan. Vi må være sikre på at der balanse mellom finansieringen og graden av profesjonalisering, sier Bruun-Hanssen til NRK.

Justeringer kan komme, men det vil komme uavhengig av en ny langtidsplan.

– Det viktigste er å sørge for at vi har et forsvar i fremtiden som er relevant og i stand til å takle de truslene som er rundt oss, mener forsvarssjefen.

– Vi må også ha en reaksjonsevne som kan reagere raskt mot en potensiell fiende.

Forsvaret må omstilles

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen mener forsvaret må være parat til å møte nye trusler og militære kapasiteter framover.

– Vi har vært vitner til Russlands ulovlige annektering av Krim og intervensjonen i Ukraina, samt framveksten av ekstreme terrororganisasjoner, sa Bruun-Hanssen under pressekonferansen i Forsvarsdepartementet onsdag.

Kan bli en trussel

Da NRK møter forsvarssjefen sier han at Russland er en potensiell trussel.

– Vi har sett at Russland har bygd opp igjen og modernisert sin militære evne. Den er betydelig bedre nå enn for få år siden. I utgangspunktet har ikke dette vært bekymringsfullt før konflikten med Ukraina. Det forandrer hvordan vi ser på den militærmakten vi har kun få kilometer fra vår grense.

Han understreker at Russland ikke er en direkte trussel mot Norge nå.