NRK Meny
Normal

Vil styrke Forsvaret i nord: – Har vært nedprioritert i mange år

– Det er stor oppslutning blant alle partiene i komiteen at Forsvaret må styrkes i årene fremover, sier Anniken Huitfeldt. Det er i kontrast til hva som kommer fram i forsvarssjefens føringer for fremtiden.

Forsvarskomiteen

Anniken Huitfeldt, Jonas Gahr Støre og Rune skjerve fra utenriks- og forsvarskomiteen på besøk på Trondenes i Harstad.

Foto: Nils Mehren / NRK

Torsdag var utenriks- og forsvarskomiteen på besøk i Nord-Norge for å se på militærbasene på Sortland, Trondenes, Ramsund og Evenes.

– Vi ser på den kompetansen og kapasiteten som er her, og tar det med oss videre, forteller leder for komiteen, Anniken Huitfeldt (Ap).

Ifølge dokumenter NRK har fått tak i, gir forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen et ultimatum til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide: Enten øker du budsjettet med 180 milliarder de neste 20 årene, eller så får vi et forsvar som vil miste evnen til å forsvare Norge mot et væpnet angrep.

Forsvarssjefens fagmilitære råd er et dokument som gir føringer for den videre driften av Forsvaret. Rapporten skal presenteres 1. oktober, men i den siste utgaven foreligger det to alternativer. Det første er store nedjusteringer av Forsvaret, det andre forslaget er å ruste opp.

Forsvarskomiteen består av stortingsrepresentanter, og Forsvarets framtid skal til syvende og sist avgjøres av Stortinget.

Dersom forslaget om å ruste opp Forsvaret blir vedtatt, vil det få store konsekvenser for Troms. Kystjegerkommandoens base på Trondenes i Harstad foreslås å bli lagt ned i begge alternativene

Kommenterer ikke lekkasjene

Anniken Huitfeldt ønsker ikke å kommentere lekkasjene NRK har fått tak i.

– Men vi i Arbeiderpartiet ønsker økt satsing på Forsvaret i nord. Når det gjelder Forsvarskomiteen er alle partiene enige om at vi må styrke Forsvaret i årene som kommer. Jeg håper vi kan få et bredt forlik med bred enighet når vi nå skal jobbe videre med fremtidens forsvar, sier hun.

Troms-politiker og representant i komiteen, Regina Alexandrova (H), er tydelig på at Forsvaret i Nord-Norge må oppgraderes.

– Vi har vært nedprioritert i mange år, og nå trenger vi å øke kapasiteten i landsdelen, sier hun.

Heller ikke Alexandrova ønsker å kommentere de konkrete lekkasjene som er kommet frem.

Se TV-reportasje:

Forsvarskomiteen mener vi trenger å øke kapasiteten i landsdelen. Det er i kontrast til hva som kommer fram i forsvarssjefens føringer for fremtiden.

Reporter og foto: Nils Mehren.

Lokasjon er ikke så viktig

Sjef for kystjegerkommandoen, Klaus Johansen, tror dagens besøk kan bli viktig for deres fremtid.

– Vi prøver å presentere mest mulig fakta og vår kapasitet best mulig, slik at komiteen får et best mulig grunnlag når de skal ta avgjørelser, sier Johansen.

– Vi har en viktig rolle og kompetanse og ressurser som er etterspurt i dag, som også blir etterspurt i fremtiden, mener Johansen.

Hva tenker du om at dere kan bli flyttet fra Trondenes?

– Lokasjon er en egen diskusjon. Det viktigste er at kompetansen og ressursene våre blir bevart.