Nesten nye forsvarsanlegg i Troms blir revet

Nesten nye forsvarsanlegg i Troms blir nå revet. Det er snakk om hemmelige bunkere i Storfjord i Nord-Troms, som skulle stoppe en mulig sovjetisk invasjon.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Forsvarsverk fra den kalde krigen rives.

Solide forsvarsverk må vike. Men disse bunkerne er bare 20 år gamle, bygd på 80- og 90-tallet for å stoppe en mulig invasjon i nord. Det som kalles Frøy-linja, og inntil nylig var topp hemmelig, er utgått på dato. Anleggene var utgått på dato før de var ferdige.

Kald krig

Det som kalles Frøy-linja, og inntil nylig topp hemmelig, er utgått på dato.

Foto: Arild D. Moe

Tre anlegg bevares

Innerst i Storfjorden i Troms, i dalsida ved E6 innafor Oteren, ligger forsvarsverkene som nå rives. I løpet av to år er saneringa unnagjort, også oppe på fjellet.

Forsvarslinja fra Oteren til Kilpis kalte Forsvaret for Frøy-linja, et 70-talls bunkere, beskyttelsesrom og skytestillinger.

I disse bunkerne skulle norske soldater ha beskyttelse ved en invasjon. Og som et historisk minne skal tre anlegg bevares.

Kald krig

Oppsynsmann Øyvind Ørnebakk er skeptisk til at forsvarsanleggene blir revet.

Foto: Arild D. Moe

Skeptisk til riving

Den norske statsløva er fortsatt på plass ved militærforlegninga «Helleigskogen» inne mot finskegrensa, et år til. Han som har vært oppsynsmann for forsvarsanleggene misliker rivinga som han tror vil koste 40 - 50 millioner.

– Avviklingen av den kalde krigen skjedde fort, og det kan gå motsatt vei ganske fort og. Da hadde forsvarsanleggene vært her klart til bruk senere. De er bygd ganske solid, og selv med lite tilsyn vil de kunne være til nytte om femti år, mener oppsynsmann Øyvind Ørnebakk.

Det som kostet rundt 300 millioner å bygge, viskes nå ut for kanskje tre titalls millioner.

– Om forsvaret kutter all strøm og avfukting i anlegget vil det ikke koste forsvaret noe å ha dem stående, mener Øyvind Ørnebakk.