Forsvaret vil forstyrre GPS

Under Forsvarets øvelse Joint Reindeer denne uka vil det i perioder bli utført tilsiktede forstyrrelser, jamming, av signalene fra Navstar Global Positioning System (GPS). ​Brukere av GPS-utstyr må i følgende tidsrom og områder påregne perioder med redusert eller ingen tilgang til GPS-signaler. Nasjonal kommunikasjons-myndighet har gitt Forsvaret tillatelse til dette. Øvelsen går i Sør-Troms.