Forsvaret utsatte sikkerhetstiltak på flyplass – må punge ut som straff

Forsvaret utsatte å utføre nødvendige sikkerhetstiltak på rullebanen på Bardufoss flystasjon i seks år. Nå må de betale nesten en halv million kroner i gebyr til Luftfartstilsynet.

Bardufoss lufthavn

Forsvaret får nesten en halv million i gebyr for manglende lys på Bardufoss flystasjon.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Forsvaret må betale et gebyr på 450 000 kroner, etter å ikke ha fulgt opp sikkerhetstiltak som Luftfartstilsynet har vedtatt.

Det har over en lengre periode vært en sak mellom Forsvaret og Luftfartstilsynet. Tilsynet registrerte allerede i 2009 avvik i forhold til gjeldende regelverk på Bardufoss flystasjon i Målselv.

Utbedringen ville ifølge Luftfartstilsynets beregninger ha kostet minst 300 000 kroner. Gebyret på 450 000 kroner, er begrunnet med at det ikke skal lønne seg å utsette sikkerhetstiltak.

I en periode hadde ikke flystasjonen midlertidige påkrevde lys på rullebanen.

Lysene er viktige referansepunkt når piloter skal lande flyet, og er nødvendige for å opprettholde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Tatt for lang tid

Forsvaret har fått en rekke frister fra Luftfartstilsynet for når utbedringer skulle bli fullført, men de har ikke klart å overholde de fire fristene de har fått.

Forsvaret har også selv foreslått nye tidspunkt for frister, men heller ikke disse har blitt overholdt. Dette har pågått i en periode fra 2010 til 2016.

– Vi har forståelse for at en slik utbedring tar lang tid. Men det er ikke noe tvil om at denne prosessen har tatt altfor lang tid, sier Wenche Olsen, avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet til NRK.

Wenche Olsen

Avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen.

Foto: Ola Helness / NRK

Økt risiko

I 2012 fikk Forsvaret fornyet godkjenning til å drifte store fly fra Luftfartstilsynet. Betingelsen var at vilkårene fra tilsynet var oppfylt. Tilsynet mener at Forsvaret har drevet Bardufoss lufthavn i strid med den tekniske og operative godkjenningen som kreves for store flyplasser.

– Forsvaret har ikke drifta lufthavnen i henhold til de vilkårene vi har satt. Og under dårlige forhold med dårligere sikt så har man nok hatt en litt økt risiko, sier Olsen.

Bakgrunn: Droppet pålagte lys på rullebanen

– Intern glipp

Oberst i Luftforsvaret, Helge Rasmussen, bekrefter avviket til NRK.

Oberst Helge Rasmussen, luftvingsjef på Bardufoss

Oberst i Luftforsvaret, Helge Rasmussen.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Det har vært en svikt i våre interne rutiner i Forsvaret som har gjort at vi har bommet med å få opp lysene. Det var en glipp, sier Rasmussen.

Luftforsvaret sier at lysene nå er på plass i henhold til de nye kravene.