Forsvaret skjerper sikkerheten for å unngå snøskred

Forsvaret setter inn ekstra sikkerhetstiltak under øvelse på grunn av snøskredfare i Troms.

Forvaret øver på skred

Forsvaret tar ingen sjanser når det er skredfare under øvelse. Her øver soldater under krevende vinterforhold.

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

2.500 brigadesoldater og flere hundre militære kjøretøy er ute i felten og på veiene under øvelsen «Rein 1». Brigadesjef Eldar Berli forteller at de tar sine forholdsregler når det kommer til snøskredfare.

– Vi gjør forundersøkelser, kjører skredvarslingspatruljer rundt i terrenget som vurderer skredfaren og har med oss 200 skredvarslere i alle avdelinger, sier Berli til NRK.

Brigadesejf Eldar Berli

Brigadesjef Eldar Berli i Brigade Nord. Han forteller at de tar hensyn til skredfaren som nå er betydelig i Troms.

Foto: Arild Moe / NRK

Skredforholdene i Tromsø er svært krevende, ifølge varsom.no. Været har vært ustabilt og det har kommet mye snø.

– Hvis ulykken skulle være ute har vi skredredningsberedskap og fem lavinehundeekvipasjer. Det å være ute på vinteren når det er skredfare er ikke uvanlig for Brigade Nord, å trene under forhold hvor det er risiko gjør at øvelsen faktisk blir bedre, for vi må kunne håndtere slike situasjoner, sier Eldar Berli.

Her kan du lese om skredvett i Forsvaret.

– Gjør det vi kan for å redusere risikoen

I forkant av øvelsen er det laget egne skredkart over øvingsområdet for alle avdelingene. Flere patruljer har vært ute i området lenge for å vurdere faren.

– Det har vært en del skred i området som gjør at alle er ekstra oppmerksomme på faren og risikoen som er nå.

Som brigadesjef har Eldar Berli et stort ansvar, noe han sier han er svært bevisst på.

– Det er mye som beveger seg i terrenget og på veiene. Det er ikke bare skredfare som er en risiko, det er mange andre ting også.

Mandag ettermiddag tre militære kjøretøy involvert i en trafikkulykke i Målselv der to personer ble skadd.

Forsvaret øver på skred

Soldatene har grunnleggende utdanning i bunn, men også hyppige treninger for å være forberedt hvis det skulle gå skred.

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

I mars 1986 var det en skredulykke i Vassdalen der 16 soldater omkom. Ifølge Berli er målet å unngå at slike ulykker skjer igjen.

– Vi gjør det vi kan for å redusere risikoen. Etter hendelsen i 1986 har det vært mye mer fokus på skred, og slik må det være.

– Vær godt forberedt

Emma Barfod har vakt på varsom.no, og hun forteller at det for tiden er det hun vil kalle klassisk vinter med mye snø og vind.

Emma Barfod

Emma Barfod har snøskred-vakt på varsom.no. Hun anbefaler folk om å holde seg unna skredterreng hvis man ikke har tilstrekkelig med kunnskap.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det begynner å stabilisere seg nå, fordi det er roligere vær. Men det er lokale effekter som gjør at det blåsere kraftigere noen steder slik at det dannes fersk fokksnø, som gjør at det fortsetter å være ustabilt enkelte områder.

Barford forklarer at med stor tilleggsbelastning på snøen blir det større skredfare, for eksempel i form av skuter eller en gruppe med mange mennesker.

– Jeg oppfordrer folk til å være ute i naturen, men være godt forberedt og holde seg unna skredterreng.