NRK Meny
Normal

Forsvaret refses for journalist-overvåking

Datatilsynet fastholder sitt gebyr på 75.000 kroner til Etterretningsbataljonen Nord-Norge. Gebyret får de etter å ha registrert ni norske journalisters personopplysninger.

Setermoen leir

Etterretningsbataljonen holder til ved Setermoen leir i Bardu kommune i indre Troms.

Foto: Forsvarets mediesenter/Taral Jansen Taral Jansen

Dette skriver Datatilsynet på sine egne nettsider.

Gebyret på 75.000 kroner ble varslet i vår, men er nå formelt gitt til Forsvaret.

Bakgrunnen for saken er en uanmeldt inspeksjon Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) gjennomførte av Etterretningsbataljonen. Der gikk de blant annet gjennom bataljonens datasystemer.

Kartla bakgrunn

EOS-utvalget fant en datamappe i etterretningsbataljonens datanettverk der det var lagret informasjon om ni journalister. Informasjonen omfattet navn, bilde, utdanning og arbeidshistorikk på journalister fra blant annet Dagbladet, og VG.

Bak dette stod to offiserer ved etterretningsbataljonen på Setermoen i Indre Troms.

– Forsvaret har gjennom behandlingen krenket de registrertes rett til privatliv, og de interesser personopplysningsloven er ment å verne, sier Cecilie Rønnevik, fagdirektør i Datatilsynet til tilsynets nettsider.

Ifølge Datatilsynet hadde Etterretningsbataljonen registrert personopplysningene til hele ni ulike journalister.

Problematisk oppbevaring

Informasjonen som etterretningsbataljonen hadde samlet inn var i hovedsak knyttet til journalistenes yrkesutøvelse, hentet fra åpne kilder og ikke av sensitiv karakter.

Likevel mener Datatilsynet at innsamlingen av opplysningene er i strid med personopplysningslovens paragraf 11. Denne sier at behandlinger av personopplysninger er forbudt uten hjemmel i lov.

– Forsvaret kan ikke for etterretningsformål behandle personopplysninger uten hjemmel i lov, sier Rønnevik.

Selv om de opplysningene som ble behandlet ikke i seg selv var sensitive eller omfattende, viser det at de ble oppbevart at journalistene var i etterretningstjenestens søkelys. Det er i seg selv en krenkelse av de registrerte, opplyser Datatilsynet.

Forsvarets pressetalsmann Dag Aamoth sier at de tar gebyret til etterretning, men vil ellers ikke kommentere saken.