Forsvaret betaler ikke veislitasje

Forsvarsdepartementet nekter å betale for slitasje på fylkesveiene i Troms. Regningen på 16 millioner kroner er sendt tilbake fra Forsvarsdepartementet til Samferdselsdepartementet med beskjed om at Statens vegvesen må dekke kostnadene selv. Men talsmann i Hæren, Ole Johan Skogmo, sier at de kun dekker skader som skjer på veiene mens øvelsene pågår, ikke slitasje over tid.