NRK Meny
Normal

Forsvarer: – Tvilen må komme tiltalte til gode

Tvilen må komme tiltalte til gode, sier forsvareren til kapteinen i hurtigbåtrettssaken i Trondenes tingrett.

Forsvarere hurtigbåtsaken

Maiken Johnsen, Tom Ovesen og Kenneth Mikkelsen er forsvarere til de tre tiltalte.

Foto: Nils Mehren / NRK

Forsvareren til daværende kaptein på Kistefjell, Maiken Johnsen, sa i sin prosedyre at det ikke kan bevises at mannskapet skulle gjennomføre turen. Han mener det er like sannsynlig at de tre skulle ombord for å kansellere turen.

Forsvareren sier det er bevist at kapteinen har forbrutt seg mot Sjølovens paragraf 143, som sier at ingen må føre eller forsøke å føre skip som har større lengde enn 15 meter med mer enn 0,2 i promille.

– Det er utvilsomt at han hadde promille, sa forsvareren, men det er tvilsomt at han forsøkte å føre båten. ​

En rekke av oppstartsprosedyrene var ikke satt i verk, påpekte forsvareren.

– Han ble stoppet av politiet idet han kom ombord i båten. Ingen har sett at de tiltalte har satt i verk et arbeid ombord i båten, sa Johnsen.

Grep inn for tidlig

Politiet grep inn for tidlig og ga en feilbedømming av situasjonen, mente Johnsen.

– De ventet ikke for å se hva som skulle skje, med hensyn til forsøk på å føre båten, sa forsvareren, og la til:

– Det var ikke foretatt noen beslutning om å føre skipet.

Forsvareren sier at de tiltalte ikke hadde med seg papirer og sertifikater ombord.

Hun viser også til at kapteinen har lidd under medieomtalen om hendelsen.

Både Johnsen og forsvarerne til de to andre ber om at de tiltalte frifinnes. De mener retten ikke kan finne det bevist at de har forsøkt å føre båten.

– Matrosens oppgaver innebar ikke sikkerhet

Daværende matros ombord i Kistefjell hadde ingen oppgaver som hadde betydning for sikkerheten ombord.

– Det går ikke fram av aktors eller noen av vitnenes forklaringer i denne saken, sa mannens forsvarer Tom Ovesen i sin prosedyre.

Hans klient var ambulerende matros for 10- 12 båter i Boreal da hendelsen fant sted i juli 2014.

– Matrosen hadde ingen rutiner eller arbeidsinstruks for sikkerhetsarbeidet på Kistefjell. Han rammes derfor ikke av sjølovens paragraf 143, han var kun billettør og mannen som tok tampene, sa Ovesen, som likevel påpekte at det var galt at klienten møtte ruset på jobb den julidagen.

– Han mistet jobben, men det finnes ikke noe rettslig grunnlag for å gi ham rettslig straff.

Kenneth Mikalsen, styrmannens forsvarer, mener at dette ikke er noen sak for retten.

– Dette er et arbeidsrettslig forhold, sa han.

Forsvareren viser spesielt at det var et avvik fra normal prosedyre at de ikke hadde med seg papirer og sertifikater da de gikk ombord i Kistefjell. Det viser at de ikke skulle ta turen til Tromsø.

– Dermed kan man ikke utelukke at de tiltalte skulle avbryte turen, sa Mikalsen.

Omvendt prosedyre

Tom Ovesen mener de tiltalte har havnet i en sak med omvendt bevisbyrde.

– Politiet grep inn for tidlig, de tok kun promilletest og har ikke sett at noen av de tiltalte gjøre forberedelser til å gjennomføre ruteruten. Derfor kan ingen kan bevise at de hadde til hensikt å føre båten eller om de var ombord for å kansellere morgenturen nordover til Tromsø.

Ovesen kritiserer også politiet og påtalemyndigheten for at de har latt saken ligge brakk i altfor lang tid.

– Det har gått et og trekvart år siden hendelsen. Dette er en relativt enkel sak. Jeg ber om at den lange saksbehandlingstida blir vurdert formidlende for tiltalte, sa han.