NRK Meny
Normal

Forstyrrer sårbare sjøfugler

Sommeren er høysesong for fuglefjellturisme, men siden dette også er høysesong for hekking kan de menneskelige besøkene være skadelige for fuglene.

Toppskarv

Toppskarv er en av fugleartene som er et yndet mål for fugleturister.

Foto: Svein Håkon Lorentsen, NINA

Forskere fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) har tatt en gjennomgang av undersøkelser som er gjort på effekter av menneskelige forstyrrelser på sjøfugl.

Nordområdene er viktige leveområder særlig for sjøfugl, som her lever med mennesker rundt seg gjennom både turisme, friluftsliv, næringsaktivitet og forskning.

Dette kan lett forstyrre fuglene hvis man ikke opptrer forsiktig rundt dem.

En sårbar tid

– Hekketida starter allerede i mars for enkelte arter i Sør-Norge, men har sin mest intense periode i mai, juni og juli. Dette er en sårbar tid der egg og unger trenger å bli beskytta av foreldrene, og vår studie viser at fuglene ofte forlater reiret når mennesker nærmer seg. På varme dager kan dette føre til at egg eller unger blir overopphetet, mens de på kalde dager kan fryse i hjel, sier seniorforsker Svein Håkon Lorentsen i en artikkel på nettsiden til NINA.

Det er han som sammen med kollega Arne Follestad har gjort en gjennomgang av forskningen rundt menneskelig innvirkning på sjøfugl, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Det er for eksempel observert at måker følger etter folk for å ta egg fra fugler som blir skremt opp. Det er derfor ekstra viktig å holde avstand til sjøfuglkolonier, spesielt der det hekker mye måker, sier Lorentsen.

Lundefugl

Det finnes lite forskning på hvordan alkefugler, som for eksempel lundefuglen, reagerer på menneskelige forstyrrelser.

Foto: Svein Håkon Lorentsen, NINA

Ærfuglen rammes hardt

Ærfuglen er en art som rammes særlig hardt av dette siden de normalt ikke tar til seg næring i rugeperioden.

10 prosents økning i aktivitetsnivået reduserer kroppsmassen for de voksne ærfuglene med 4-5 gram hver dag. I verste fall skyr fuglene reiret for å berge seg selv dersom de forstyrres for ofte over tid.

– De typiske sjøfuglene er litt spesielle i og med at de legger bare ett eller to egg. De lever til gjengjeld lenge, slik at de har mange hekkemuligheter i løpet av livet. En konsekvens av dette er imidlertid at de hekkende fuglene vil forlate egg eller unger og således prioritere egen overlevelse dersom de stresses for mye, utdyper Lorentsen.

Teist

Teist som sitter i fjellsiden.

Foto: Svein Håkon Lorentsen, NINA

Minst mulig synlig

Den økende interessen fra turister for norske sjøfuglkolonier er positivt, mener forskeren, så lenge man tar sine forholdsregler.

– Det viktigste er at man holder avstand, og sørger for at besøkende er så lite synlig for fuglene som mulig. I tillegg er det viktig å sette opp informasjonsplakater, for å gi folk forståelse av hvordan mennesker forstyrrer fuglene, forklarer han.

Også forskerne bør tenke over hva de gjør når de er ute på oppdragene sine.

– Forskerne vurderer kontinuerlig hvordan deres tilstedeværelse påvirker fuglene, og i mange av koloniene der det foregår forskning etableres det kontrollfelt for å måle effekten av egen forstyrrelse. Uten å ha kontroll på dette kan man ikke være sikker på at de resultatene man får er riktige. Det jobbes også med å utvikle kameraovervåkningsystemer, for å redusere den menneskelige forstyrrelsen til et minimum, sier Svein Håkon Lorentsen ved NINA.