NRK Meny

Første stabssersjant i Heimevernet

Viktor Olsen fra Lyngenlinja heimevernsområde er en av fire som er de første stabssersjantene i Heimevernet noensinne. I år innførte Forsvaret egen karrierestige for spesialister som inkluderer heimevernssoldater. Stabssersjantene i HV-16 blir viktige støttespillere for områdesjefene og får et spesielt ansvar for å sikre at avdelingene gjennomfører gode og effektive årlige treninger.

Viktor Olsen HV-16
Foto: Heimevernet Nord-Norge