Første rabiesutbrudd på 30 år

De to syke reinsdyrene som ble funnet på Svalbard i helga hadde rabies. Dermed er det første rabiesutbruddet på øygruppa på 30 år bekreftet.

Rein med mulig rabies brennes

Espen Stokke var med på å destruere en av de smittede reinsdyrene i helga.

Foto: Sysselmannen

– Nå har vi et utbrudd av rabies bekreftet for første gang siden 1980. De tiltakene vi har satt i gang vil vi fortsette med. Men nå blir beredskapen tatt opp et hakk, både for oss og Mattilsynet, sier seniorrådgiver Espen Stokke i naturforvaltningen hos Sysselmannen til NRK.

Det er prøver fra to syke svalbardrein som ble funnet på Platåfjellet og Fuglefjellet i nærheten av Longyearbyen, som nå er testet. Begge ga kraftige positive utslag på rabies.

Testet flere dyr

Forrige uke ble det påvist rabies på en rev som ble drept av en hund ved universitetet i Longyearbyen.

Få dager tidligere ble en kvinne bitt i hælen av en rev , ikke langt fra der den rabiessyke reven ble drept.

Før helga ble det funnet en død reinkalv med skum om munnen på Platåfjellet. En rev i nærheten som oppførte seg unormalt ble skutt.

Begge dyrene ble testet, men hadde ikke rabies.

Rein med mistenkt rabies

En av de to syke reinsdyrene nær Longyearbyen som viste seg å ha rabies.

Foto: Sysselmannen

Innførte båndtvang

Sysselmannen gikk i går ut og innførte ekstraordinær båndtvang i Longyearbyen i samsvar med helsemyndighetene og Mattilsynet. Ingen hunder får gå løse i byen, og hunder får ikke stå bundet ute uten tilsyn.

Det ble også bestemt at det skal settes ut feller for å fange og avlive så mange rever som mulig rundt Longyearbyen.

Revene skal fanges levende i feller som settes ut utenfor allmenn ferdsel.

rabieskart

Innenfor det røde område skal det settes ut revefeller. I det gule områder skal Sysselmannen fly helikopter og se etter syke dyr.

Foto: Sysselmannen

– Vi håper å få satt ut fellene og komme i gang med fellefangsten i løpet av morgendagen, sier Stokke.

– Ønsker dere å avlive alle rever som oppholder seg nært byen?

– Ja.

Utbruddet kan vare lenge

Sysselmannen skal i tiden framover fly over nærområdene til Longyearbyen annenhver dag for å se etter syke dyr. Under flyturen i går, så sysselmannen ingen syke dyr.

– Siden dette er et utbrudd, kan det vedvare lenge, sier Stokke.

Sysselmannen har gjentatte ganger etter at det første tilfellet blitt kjent, oppfordret publikum til å holde avstand til døde dyr og til alle dyr som oppfører seg unormalt.

Det advares også mot å ha kontakt med all vilt, fordi smittefaren kan være til stede.

Det er første gang siden 1980 at det er påvist rabies på rein på Svalbard, det sier Kjell Handeland, fagansvarlig for vilt hos Veterinærinstituttet i Oslo, til NTB.

Det er flere ganger påvist rabies hos enkeltrever flere steder på Svalbard, sist i vinter, da en rabiessmittet rev angrep hunder på øya Hopen.

Størst fare for smitte via rev

Selv om to reinsdyr nå er bekreftet smittet, tror ikke Stokke reinsdyrene kan spre smitten videre.

– Reven er en større fare med tanke på å spre smitte, sier Stokke.

Video Frykter rabiesutbrudd på Svalbard

De syke reinsdyrene hadde lammelser. Begge viste seg å være rabiessmittet.

– Så langt har vi satt i gang med vaksinering av fem personer som har vært eksponert for smitte. Det gjelder kvinnen som ble bitt, og fire som har håndtert hunden som drepte den syke reven, sier overlege ved Longyearbyen sykehus, Ole Tveiten, til NRK.

Mennesker får vaksine

Mennesker som har vært eksponert for smitte, blir vaksinert gjentatte ganger den første måneden. Kvinnen som ble bitt blir også behandlet med et antistoff.

– Det er liten fare for at de faktisk er smittet, men vi har lav terskel for å sette i gang behandling, siden det har store konsekvenser å la være, sier Tveiten.

Rabies har en inkubasjonstid fra en måned til et år. Når sykdommen bryter ut, er den stort sett dødelig.

Sykehuset i Longyearbyen har bestilt opp flere vaksiner og antistoffer mot rabies, og føler seg rustet til å behandle eventuelle smittede.

– Hvis utbruddet blir bekreftet, må vi vurdere om det blir aktuelt å vaksinere flere mennesker, sier Tveiten.

I dag vaksineres blant annet fangstmenn og sysselmannsbetjenter. Tveiten sier det uansett ikke vil være aktuelt å vaksinere hele byen.