Forskutterer for kultursal på Aja

Formannskapet i Kåfjord går inn for å forskutterer 3,7 millioner kroner til ny kultursal ved Aja-sentret i Manndalen. Det skriver Framtid i nord. Senteret har søkt Kulturdepartementet om disse pengene, men det er usikkert om de kommer på neste års budsjett. Den nye kultursalen er beregnet å koste vel 11 millioner kroner. Kommunestyret skal behandle saken 14. desember.