Normal

Forskningstokt snur

Fant ikke viktig art i Arktis. Forskerne er bekymret.

Forskningsskipet "Jan Mayen"

Forskerne om bord på 'Jan Mayen' setter kurs mot Barentshavet på leiting etter arktisk nøkkelart.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

EU-forskningstoktet Arctic Tipping Points gjør vendereis fra nordvestkysten av Spitsbergen og går tilbake til Barentshavet. Årsaken er manglede funn av en arktisk nøkkelart, Calanus glacialis, som er næring for mange fugle- og fiskearter i Arktis.

Toktet har lett etter denne arten i polarfronten, der kaldt vann fra Polhavet og varmt vann fra Atlanteren møtes.

Toktet har vart fra 15. juni, og planen var å gå vestover til Framstredet.

- Nådd et vippepunkt

Paul Wassmann

Professor Paul Wassmann frykter tegn på et vippepunkt i arktisk marin økologi.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Toktleder Paul Wassmann fra Norges Fiskerihøgskole sier til NRK at de ikke finner arten, men en mer varmevennlig slektning, Calanus finmarchicus.

Beste funn av den arktiske arten ble gjort i det sørøstlige Barentshavet, der det var kaldt, arktisk vann. For å finne flere eksemplarer, vender forskningsfartøyet «Jan Mayen» nå tilbake til Barentshavet.

Wassmann mener mangelen på den arktiske arten kan skyldes et tidlig signal på at økosystemer i Arktis har nådd et vippepunkt.

- Problemet med slike vippepunkt er at vi ikke kan forutse hva som skjer på etterpå. Vi vet at et system som vipper, viser en rask og brå endring, og at system som har passert et vippepunkt, ikke vender tilbake til normaltilstanden, sier han.

Må fly i to døgn etter mat

Seniorforsker Geir Wing Gabrielsen på Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon i Ny Ålesund, sier at den arktiske fuglearten alkekonge nå flyr i opptil to døgn fra hekkeplassene for å finne mat.

Alkekongen livnærer seg nesten bare på zooplanktonet Calanus glacialis, som den finner i øvre del av vannmassene.

- Det er kritisk når en liten fugl som flyr 50-60 kilometer i timen, må bruke opptil to døgn på å finne mat til ungene, sier Wing Gabrielsen.

Lite mat i nærheten av hekkeplassen, kan føre til faretruende nedgang i alkekongebestanden i disse områdene og styrker teorien om et Arktis på vippepunktet.

NRKs reporter Sylvi Inez Liljegren er med forskerne på toktet i Arktis. Følg bloggen hennes her.