NRK Meny

Forskningstokt avsluttet

Havforskningsinstituttet har gjort gode registreringer av stor makrell, norsk vårgytende sild og veldig stor kolmule i Norskehavet helt nord mot Bjørnøya. Det er derimot lite som tyder på at det har vært særlig mye makrell i Barentshavet og langs kysten av Nord-Troms og Finnmark nå i sommer. Tokten med to innleide fartøyer ble avsluttet i Tromsø i går.