Forskerne lovpriser tobakksemballasjen

Flere politikere og meningsbærere er kritiske til regjeringens forslag om snus og tobakk, men tobakksforskerne NRK har pratet med mener forslaget kan ha effekt.

Nye standardiserte tobakkspakker

FORESLÅR: Helse- og omsorgsminister Bent Høie viste de ny innpakningene til snus og tobakkspakker, på en pressekonferanse om forebyggende tiltak på tobakksområdet. Men det er delte meninger om et slikt forslag vil fungere.

– Dette synes jeg er veldig bra, sier professor i forebyggende medisin, Inger Torhild Gram.

Regjeringen sender i februar på høring et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje.

– Målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under mandagens pressekonferanse.

Kritikk mot forslaget

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie da han sammen med generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, presenterte de nye, forebyggende tiltakene mot tobakk under en pressekonferanse mandag.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Flere kom på banen etter pressekonferansen og kritiserte forslaget om de mørkegrønne pakningene som nå skal være like.

Fremskrittspartiets ungdom mener forslaget går mot partiprogrammet deres.

Unge Høyre støtter forslaget for sigarettpakker, men er skeptisk til at dette skal gjelde snusbokser.

På lederplass mener VG at forslaget neppe vil ha noen stor effekt.

– De fleste av dem som fortsatt røyker er godt orientert om skadevirkningene allerede, og at de som begynner å røyke i disse dager ikke først og fremst lar seg verve av fine farger og fancy utforming på embalasjen, skriver avisa.

Nils Erlimo, Kommunikasjonssjef Swedish Match Norge

– Snus er årsaken til at mange slutter å røyke, sier kommunikasjonssjef Nils Erlimo i Swedish Match.

Nils Erlimo, kommunikasjonssjef for snusimportøren Swedish Match, sier at det er sigarettene det burde arbeides mot – ikke snusen.

– Snus er mindre skadelig enn alkohol, røyking, inaktivitet, og usunn mat. Svenske menn har snust i 50 år og vi ser at dette har hatt positiv effekt mot røykingen, sier han.

Får forskerstøtte

NRK har pratet med flere tobakksforskere som derimot mener høringsforslaget vil ha en effekt.

Dette inkluderer Maja-Lisa Løchen, Professor i forebyggende medisin og Janne Scheffels, forsker i Tobakksforskningsgruppa til SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforsking.

Inger Torhild Gram

Professor Inger Torhild Gram.

Foto: Privat

Professor Inger Torhild Gram, ved det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT mener forslaget er gode nyheter.

Gram sier slike tiltak hjelper, spesielt i forhold til rekrutering av unge røykere og snusere.

– Undersøkelser viser at norske ungdommer synes reklamefrie snusbokser er mindre attraktivt. Selskapene får designpriser for snusboksene sine og tilsetter eksempelvis kirsebærsmak. Det er for å tilpasse ungdommen. Vi ser av statistikken at kvinner over 45 nesten ikke snuser i det hele tatt, sier hun.

Tobakksforskeren mener at alle som kjenner til reklame forstår effekten av dette.

– Det har noe å si på de valgene du tar og preferansene dine. Ingen ønsker at de unge skal vokse opp å bli fristet av snusbokser og sigarettpakker som appellerer til deres identitetsbygging.

Nye tiltak mot røyking og snus

Helse- og omsorgsminister Bent Høie viste de ny innpakningene til snus og tobakkspakker, på en pressekonferanse om forebyggende tiltak på tobakksområdet.