Forskerne ble satt på tynn is i Polhavet

Resultatene fra en av polarinstituttets største ekspedisjoner viser en bekymringsfull utvikling i arktiske farvann.

Lance i isen

Skipet Lance ligger i isen. Bildet er tatt under tokten i 2015.

Foto: Amelie Meyer/Norsk Polarinstitutt

Det var i januar 2015 at forskningsekspedisjonen N-ICE 2015 ankret opp ved et isflak på 83 grader nord. En av de største ekspedisjonene fra Norsk Polarinstitutt var i gang.

Her ankret de seg med et mål om å finne mer ut om det arktiske havet, isen, atmosfæren og snøen. Det drivende isflaket skulle være stasjonen deres i flere måneder.

Tynnere havis

Men isflaket drev raskere i en mer sørøstlig retning enn de forventet, og etter kun seks uker knakk det opp ved en iskant nordvest for Spitsbergen. Midt på vinteren, i bitende kulde, måtte forskerne plutselig jobbe raskt for å redde utstyret fra å forsvinne på havet.

Denne dramatikken som utspilte seg knyttes nå til de funnene forskerne nå sitter igjen med.

Det har skjedd store forandringer i det arktiske systemet. Blant annet har isen blitt veldig tynn.

– Det vi så var at isen vokste til omtrent 1,5 meter og ikke mer. Da var det så mye snø på toppen at det ikke var isvekst under, sier prosjekt- og toktleder for N-ICE 2015, Harald Steen.

Forskerne mener det ligger det mer snø over havisen enn hva det bør være. De registrerte nesten en halv meter snø. Dette mener de skyldes store mengder med fuktig luft som blir transportert fra lenger sør.

Harald Steen

Harald Steen, prosjekt- og toktleder. Bildet er tatt under en annen tokt.

Foto: Nick Cobbing/Norsk Polarinstitutt

En «runddans»

Steen forklarer at systemet fungerer som en «runddans». Det hele starter med at det er flere vinterstormer som bringer med seg fuktig og varm luft nord.

– Og så ser vi at det er mer snø på isen, og det forhindrer at isen blir veldig tykk. Med stormene kommer mildvær, og jo flere stormer, dess mer svekkes isen. Dette fører til at isen knekker lettere opp. Det går i en sirkel, sier Steen.

Forskerne oppdaget at stormene førte til at temperaturene kunne gå fra nesten 40 minusgrader til frysepunktet på kort tid.

Slike stormer drar også varmere vann som ligger dypere i havet opp til vannoverflaten, noe som gjør at smelter isen fra undersiden.

N-ICE 2015 Forskningsaktivitet på isen

Forskningsaktivitet på isen under N-ICE 2015.

Foto: Amelie Meyer/Norsk Polarinstitutt

Følger av klimaendringer

I tillegg kommer det nok lys gjennom den tynne isen til at de får en tidlig algeoppblomstring under isen. Det kan forandre hele dynamikken til primærproduksjonen i systemet, forklarer Steen.

Det er helt tydelig at dette skjer som følge av klimaendringer, sier Steen.

– Det er en økt mengde energi i systemet som kommer fra klimaendringer. Det man tror skjer er at atmosfæren over polen har blitt varmere og at varmen kommer fra havet.