Forskere vil at du skal telle alle måkene du ser

Hvor mange måker lever egentlig i norske byer? Norsk institutt for naturforskning ønsker en oversikt, og oppfordrer deg til å bli med på en telle-dugnad.

Måse

Prosjektet pågår i hekkesesongen, fra 13. april til 15. juli, og dekker både byer og mer eller mindre tettbygde strøk – det vil si der du bor.

Foto: Petter Strøm / NRK

Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser. Men hvor mange måker er det snakk om som hekker i byene?

Svein-Håkon Lorentsen

Seniorforsker Svein-Håkon Lorentsen i NINA sier at de aktuelle bymåkene inkluderer fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje, svartbak, sildemåke samt polarmåke på Svalbard.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Dette har vi rett og slett ikke gode tall på, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning, Svein-Håkon Lorentzen.

De har god oversikt over måkene som hekker langs kysten, men lite om hvilke arter og hvor mange måker som bor i bynære strøk.

– Det kan hende det er flere enn antatt, eller færre, sier han.

Stort folkeprosjekt

Lorentsen håper vårens store sjøfugldugnad, kalt Bymåker, vil gi svar. I et folkeprosjekt oppfordres folk over hele landet til å melde fra om måkereir i sitt nærområde.

Forskerne ønsker spesielt observasjoner og antall for hekkende fugler, men det er også mulig å rapportere enkeltindivider.

– Har du måkereir i hagen eller på taket vil vi svært gjerne høre om det. Men vi ønsker ikke at folk selv skal gå inn i større kolonier for å telle, påpeker Lorentsen.

– Det vil virke forstyrrende både på fugl og folk.

Kolonier kan meldes inn til lokale kontaktpersoner i Norsk ornitologisk forening, en av samarbeidspartnerne i folkeprosjektet.

Stupere og bråkete måser

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Norsk ornitologisk forening

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Norsk ornitologisk forening.

Foto: Privat

Matmangel, miljøavgifter og klimaendringer påvirker sjøfuglsamfunnene, og flere av artene er sterkt truet langs kysten.

Derfor er stadig flere måker i byene, der bylivet byr på mat og trygge hekkeplasser. Men her møter måkene nye utfordringer.

– Noen irriterer seg over måker som bråker, bæsjer på bilen og er aggressive i hekketiden. Det er fordi de er omsorgsfulle foreldre, og gjør det for å beskytte ungene sine, sier generalsekretær i NOF, Kjetil Solbakken.

I takt med våren kommer også meldingene om barn som ikke får leke ute i frykt for stupbomberne, og søvnløse borettslag. I tillegg til å tallfeste urbane måker vil forskerne at prosjektet skal gi mer kunnskap om måkenes biologi og konfliktene som følger dem.

– Generelt er kunnskapen om hvorfor måkene trekker innover svært mangelfull, og det er nok en viktig kilde til mange av konfliktene som oppleves, sier Lorentsen.

Måkeobservasjonene kan registres på nettsiden Bymåker.