NRK Meny
Normal

Krangler om elektrifisering

Forskere er uenige om oljeplattformer drevet på elektrisk kraft vil gi reduserte CO2-utslipp.

Oljeplattform

Et viktig argument for den nye planlagte kraftlinja mellom Ofoten og Hammerfest, er mulig elektrifisering av oljevirksomhet. Illustrasjonsfoto.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Den planlagte kraftlinja fra Ofoten til Hammerfest gjør det mer realistisk å drive framtidige oljeprosjekter i Finnmark på strøm, istedenfor gass som i dag.

– Symbolkutt

Direktør Salve Dahle i Akvaplan-niva mener dette blir symbolkutt, fordi løsningen vil føre til mer forurensing andre steder.

– Norge har ikke nok strøm via klimanøytrale kilder som vannkraft, så vi må kjøpe den strømmen i Europa eller Russland.

– Da er den strømmen produsert enten via gass eller olje som kanskje kommer fra Norge, eller kull.

420 volts kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest

NVE har gitt Statnett konsesjon for ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest

Foto: Illustrasjon / Statnett

Skeptisk

Et viktig argument for den nye planlagte kraftlinja mellom Ofoten og Hammerfest, er muligheten for da å drifte framtidig oljevirksomhet med strøm istedenfor lokal gass.

Tanken med dette er å kutte norske CO2-utslipp.

Men Salve Dahle mener ingen foreløpig har dokumentert at dette vil kutte de totale CO2-utslippene internasjonalt.

– Saken er at man har gjort en hel del analyser, og jeg føler at det valget for meg virker som en enkel måte å redusere Norges CO2-utslipp på.

– Usedvanlig effektivt

Sjefsforsker Erik Lindeberg i SINTEF var blant de første som lanserte ideen om strømdrevne oljeinstallasjoner som klimatiltak.

– Elektrifisering av oljeplattformer er et usedvanlig effektivt tiltak hvis man tenker på at man kan erstatte fossile brensel med elektrisk kraft.

Lindeberg avviser at slike tiltak utelukkende vil være symbolpolitikk.

– Disse landene som vi utveksler strøm for er jo alle land som omfattes av Kyotoavtalen, og alle land som har inngått nasjonale forpliktelser med å begrense sine utslipp.