Forskere slår alarm

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning, NINA, slår alarm. Om få år kan norske elver være uten villaks. 

Elv
Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Villaksen kan være borte fra norske elver om få år, hvis ikke rømming av oppdrettslaks stoppes.

Det er konklusjonen i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning.

Invaderer norske elver

I følge forsker Kjetil Hindar er synderen rømt opprettslaks som invaderer stadig flere norske lakseelver.

- Slik som det ser ut i dag så ser det ut som at rømming er noe vi vil ha lenge. Da er jeg redd for at den fisken som er i oppdrett, og som vi må tro blir enda mindre tilpasset naturen, vil ta de egenskapene med seg til villfiskebestanden når de rømmer, sier Hindar.

Villaksen kan bli utryddet

Sammen med forsker Ola Diserud slår han fast at norske elver kan være fri for villaks om noen få tiår.

- I en slik blandet bestand gjør bestanden det dårligere enn om det bare hadde vært villaks der. Altså det ser ut som om de har dårligere overlevelse og ødelegger for villfisken når de har blandet seg med en villfiskebestand, sier Hindar.

Siden rømt oppdrettslaks dukket opp i norske elver for mer enn 20 år siden, har både forskere, friluftsorganisasjoner og eleveiere vært bekymret for utviklingen. Rapporten fra NINA tyder på at alle har hatt god grunn til bekymring.

- Vi må forvente at det i de elvene som har hatt mye rømt laks de siste 20 årene, så har det skjedd mange endringer allerede, sier Hindar.

Krever tiltak

Salangselva i Sør-Troms var tidligere en god lakseelv, men nå har oppdrettslaksen overtatt nesten fullstendig. I snart 15 år har det vært forbudt å fange villaks i Salangselva. Likevel ser det ikke ut til at den ville laksestammen tar seg opp. 8 av 10 laks som går på kroken er oppdrettslaks.

- Jeg synes det går temmelig fort nå slik utviklingen har vært når det gjelder laksefiske, sier Johan Steinsund, som har ansvaret for overvåkingsfisket i elva.

Han krever at hver enkelt oppdretter nå må bli gjort både økonomisk og strafferettslig ansvarlig for laks som rømmer fra merene.

- Hver oppdretter får et nummer som de kan sette på fisken samtidig som de henter den inn for vaksine, slik at de kan få bruke noe av de pengene på å ta vare på møkka som de forpester havet med, sier Steinsrud.