Gjorde oppsiktsvekkende funn

Fant 6500 år gammel boplass.

Forskere

Europeiske forskere i arbeid i Kilpisjärvi.

Foto: Sami Viljanmaa

Biter av keramikkrukke

Biter av en keramikkrukke satt sammen.

Foto: Sami Viljanmaa
Spydspisser

Spydspisser.

Foto: Sami Viljanmaa
Funn Kilpis

Keramikkrukken i biter.

Foto: Sami Viljanmaa

Ved Juovvagielas i Kilpisjärvi i Nord-Finland er det funnet en boplass fra steinalderen som er over 6500 år gammel.

Området ligger like ved grensen til Norge og Troms fylke.

En rekke funn

En internasjonal forskningsgruppe startet sine utgravinger på stedet for tre uker siden, skriver den finske avisen Lapin Kansa.

Hittil har man funnet to ildsteder av stein, spydspisser laget av kvartsitt, biter av leirkrukker samt flere hundre biter av brente bein av vilt, mest sannsynlig bein av villrein.

Stedet er sannsynligvis blitt brukt om sommeren, og beboerne har muligens kommet fra Ishavskysten eller lenger sør.

Frilansarkeolog Sami Viljanmaa har ledet utgravningene og karakteriserer det keramiske funnet fra begynnelsen av neolittisk steinalder som veldig spennende.

– Dette funnet ligger lengst ut mot nordvest på det europeiske kontinentet og det finns tilsvarende funn først i nærheten av Varangerfjorden, sier arkeolog Sami Viljanmaa.

Mangler penger

Det er spesielt disse keramiske funnene som er interessante.

Arkeolog Sami Viljanmaa planlegger å fortsette utgravningene i neste sommer og håper på at også norske og svenske aktører kunne komme på banen.

– På grunn av manglende økonomisk støtte måtte vi avbryte arbeidet i år, men vi håper veldig at arkeologmiljøene i nabolandene kunne fatte interesse for dette funnet. Vi ønsker å utforske området nærmere, gjerne i samarbeid med våre naboland, avslutter Viljanmaa.