Forskere eksperimenterer med olje i isen på Svalbard

Forskere har sølt olje i havisen på Svalbard, og blant annet funnet ut at oljeboring i Barentshavet kan nå Bjørnøya.

Feltarbeidet på Svalbard

Her har forskere fra både NORUT, NTNU og University in Alaska foretatt oljeprøver i havisen.

Foto: Martina Lan Salomon

– Vi har funnet at hvis det søles olje under havisen, uansett hvor i den nye lisensregionen, så er det en sjanse for at det når naturreservatet Bjørnøya, sier forskningsleder for MOSIDEO, Christian Petrich i NORUT Narvik. Neste skritt er å studere hvor stor risikoen er.

Det fireårige forskningsprosjektet, MOSIDEO, er en del av Norges forskningsråds store program for petroleumsforskning, PETROMAKS2.

MOSIDEO har blitt høyaktuelt etter at det i den 23. konsesjonsrunde ble gitt tillatelser til petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Prosjektet skal finne ut hvordan olje oppfører seg i havis når isen endrer temperatur.

Miljøbevegelsen raser etter at regjeringen for første gang på mer enn 20 år har delt ut letelisenser i et nytt leteområde for olje og gass på norsk sokkel.

Og Kystverket slo i en rapport i fjor fast at Norge ikke har god teknologi for å fjerne olje i islagte farvann.

– Målet er å øke beredskapen for oljeutslipp i islagte farvann. Vi ønsker å bidra til nøyaktige risikovurderinger før driften starter, for å sikre at prosedyrer kan bli satt på plass som begrenser risikoen for miljøet, sier forskningslederen.

Christian Petrich

Christian Petrich jobber for NORUT i Narvik, og er forskningsleder for prosjektet MOSIDEO.

Foto: Martina Lan Salomon / NORUT

Olje under havis seiler

Petrich er denne uken på en internasjonal konferanse i USA for å presentere målet for prosjektet:

Utvikle modeller for å forutsi hvor og når olje sølt under is vil nå overflaten, og på hvilket punkt det kan bli oppdaget med radar.

Forskningslederen sier prosjektet må anses som en del av utbyggingsplanen for Barentshavet sørøst. Særlig fordi Statoil skal lete i et område som har vært dekket av is så sent som i 2003.

Godkjent av Sysselmannen

I mars og april gjennomførte MOSIDEO kontrollerte utslipp av små mengder olje under isen på Svalbard, og tok ukentlige isprøver for å se hvilke baner oljen tar gjennom isen og hvor raskt oljen beveger seg.

– Havisen på våren og sommeren er veldig porøs. Selv om den er sterk nok til å stå på, kan væske trenge seg gjennom den, sier Petrich.

Vanligvis er det snakk om smeltevann fra overflaten som går ned til havet, men resultatet er også aktuelt når olje fra havbunnen trenger opp til overflaten.

– Vi undersøkte oljens oppførsel under akkurat denne tiden av porestrukturen, sier han.

Forskerne på Svalbard brukte synkronstråling, som gjør det mulig å oppnå høy oppløsning og nøyaktighet.

For ordens skyld: det ble sølt mindre enn fem liter olje totalt, og all is som inneholdt olje ble fjernet som en del av analysen. Forsøkene er også godkjent av Sysselmannen på Svalbard.