NRK Meny
Normal

Forsker avlyser et Klondyke i nord

Stadig økende aktivitet i nord til tross: Noe Klondyke blir det ikke. Det slår forsker Paal Hilde ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) fast. - Utviklingen går mye saktere enn man tidligere har trodd, sier han.

En tanker i Arktis.

En tanker på vei gjennom arktisk farvann. - Men det er lenge til det blir noe klondyke i nord, mener forsker Paal Hilde ved Institutt for forsvarsstudier.

Foto: Colourbox

– De dramatiske endringene i arktiske farvann fører naturligvis til økt menneskelig aktivitet. Det gjelder både utnyttelse av ressurser og transportveier.

Og lenge har man trodd at man fikk et Klondyke i nord. Men vi er langt fra det, mener Hilde.

Se video:

Paal Hilde er leder for senter for norsk og europeisk sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier

Paal Hilde er forsker ved Institutt for forsvarsstudier

Han er førsteamanuensis og leder Senter for norsk og europeisk sikkerhet ved forskningsistituttet.
Hilde har nylig gjennomført et forskningsprosjekt som handler om geopolitikk i nord.

Konklusjonen er at utviklingen går mye saktere enn man har trodd i utgangspunktet.

– Dessuten er ikke den økende aktiviteten stabil. Det kan fortsatt komme perioder med lavere aktivitet, mener Hilde.

En brøkdel

Et eksempekl som forskeren trekker fram er utviklingen av den nordlige sjørute, der det flere ganger har vært fokus på den voldsomme trafikkøkningen som vil komme.

Arktis

Den nordlige sjørute vil uansett stor trafikkøkning bare utgjøre en marginal del av sjøtrafikken


– Men vi snakker fortsatt om kanskje 100-200 seilinger i sesongen. Det er langt derfra og til trafikken gjennom Suezkanalen, som har mellom 18- og 20.000 seilinger i året. Fortsatt er det slik at varer som må komme fram til et gitt tidspunkt ikke kan bruke den nordlige ruten. Til det er forholdene fortsatt for uforutsigbare, sier Hilde.

Mye skjult aktivitet

I tillegg til større fokus på ressursutnyttelse, olje- og gassvirksomhet, skipsfart og forskning er det i følge forsvars-forskeren en betydelig skjult aktivitet.


– Det er relativt stor militær aktivitet av både fly, overflatefartøyer og ikke minst ubåter. Mye avktivitet er naturligvis skjult for offentligheten, men at det foregår ting i arktis som ingen vet om har jeg ingen tro. Det er derfor liten grunn til på komme med konspirasjonsteorier, forklarer han.


Hilde sier man lenge har trodd at landene har hatt andre interesser i dette området, men det er fordi man ikke har forstått at forholdene er ordnede og grensene avklart.

Forutsigbart

–Det er ingen som vil tjene på en konflikt i disse områdene. Selv om endrede vandringsmønstre hos fisk kan skape diskusjon, så er grensene gått opp og det er ingen diskusjon rundt de. Alle vil tjene på forutsigbarhet, slår Hilde fast.

Institutt for forsvarsstudier er et faglig uavhengig forskningsinstitutt tilknyttet Forsvarets høgskole. Instituttet ble grunnlagt i 1980 under navnet Forsvarshistorisk forskningssenter.