Forsinkelser på bybussene

Kjøreforholdene i Tromsø betegnes nå som vanskelige. Nobina har derfor sendt ut melding til alle sine sjåfører på bybussene om å legge på kjettinger. Dette vil medføre en del forsinkelser på rutene