Fornøyde UiT-studenter blir i Nord-Norge

Et flertall av studentene ved UiT Norges arktiske universitet blir i landsdelen etter utdannelsen ved UiT. Over halvparten får jobb før de er ferdige med studiene.

Studenter ved UiT, Norges arktiske universitet

De fleste av studentene ved UiT er godt fornøyd med utdanninga de får, viser ny undersøkelse.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Dette er svært gledelige tall, sier prorektor for utdanning Wenche Jakobsen, og Alexander Berget, nestleder i Studentparlamentet.

Torsdag ble det som kalles kandidatundersøkelsen lagt fram. 2200 personer som er uteksaminert ved UiT, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik har svart på undersøkelsen. De har svart på arbeidssituasjonen etter studiene, og om kontakten med arbeidslivet under studiene.

78 prosent i jobb

– Årets undersøkelse viser at 71 prosent av studentene ved UiT blir igjen i Nord-Norge etter utdannelsen. Det betyr at landsdelen har en nettotilflytting på sju prosent, sier Ann-Katrine Johnsen, prosjektleder for undersøkelsen og rådgiver på Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT.

Kandidatundersøkelsen fra 2015 viste at 74 prosent av kandidatene var fra Nord-Norge, mens 64 prosent av kandidatene i den ferske undersøkelsen var fra Nord-Norge.

– At sju av ti studenter blir igjen i landsdelen etter studiene, og at vi har en nettotilflytting, er utrolig flott. Det er jeg kjempeglad for. Nordnorsk næringsliv har veldig bruk for kandidatene våre i fremtiden, sier Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning ved UiT.

Wenche Jakobsen og Alexander Berget

Dette er gode resultater for UiT, sier prorektor Wenche Jakobsen, og Alexander Berget i Studentparlamentet

Foto: Ørjan Hansen

Flest jobber i Troms

Den ferske kandidatundersøkelsen viser at 48 prosent av kandidatene jobber i Troms, 12 prosent i Nordland og 11 prosent i Finnmark. 8 prosent jobber i Oslo, mens bare 0- 3 prosent får jobb i andre fylker.

I likhet med de forrige kandidatundersøkelsene svarer studentene at de alt i alt er tilfredse med utdannelsen ved UiT (82 prosent).

– Dette er et veldig viktig funn. Studentenes tilfredshet over utdannelsen er også noe som har holdt seg stabilt i flere år, sier Jakobsen.

Ønsker mer kontakt med arbeidslivet

Likevel skulle studentene ønske at studiene var enda mer orientert mot arbeidslivet, og at de hadde mer praksis underveis i studieløpet.

– Det forstår jeg godt, og det må UiT jobbe videre for å forbedre. Vi må få tettere kontakt med arbeidslivet. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på utdannelsen, sier Jakobsen.

Dette er et svært viktig poeng. Her er det en jobb å gjøre, sier Alexander Berget i Studentparlamentet.

De fleste av studentene ved UiT er godt fornøyd med utdanninga de får, viser ny undersøkelse.