NRK Meny

Forlik om busskrangel i Tromsø

Det er i dag inngått forlik mellom Troms fylkeskommune og busselskapet Nobina. Nobina saksøkte fylkeskommunen med krav om erstatning for selskapets ekstrautgifter ved bruk a hybridbusser og langbusser i Tromsø. Fylkeskommunen vant i tingretten, men saken ble anket. Nå er det inngått et forlik som innebærer at Nobina trekker anken, og Troms fylkeskommune trekker kravet om døgnmulkt på 15 millioner krone

Nobina
Foto: Ørjan Hansen