Forlik i omstridt eiendomssak

Det er inngått forlik i saken mellom Evelyn Eriksen i Kvænangen og Statskog. Eriksen var stevnet for retten fordi Statskog mente hun hadde brutt vilkårene i en festekontrakt, mens Eriksen mener hun eier eiendommen Sirkkastakka der hennes familie har bodd i seks generasjoner. I Nord-Troms tingrett vant ingen av partene fram og Statskog hadde anket saken til lagmannsretten. Partene vil ikke si noe om innholdet i forliket, men Eriksen sier det er en balansert avtale.