Forhåndsstemmekø i Tromsø

15 399 personer avga forhåndsstemme i Tromsø kommune innen klokka 15.00 i dag. Dette er 2 500 flere enn ved forrige stortingsvalg og sametingsvalg. Køen var stor fredag ettermiddag, og de valgansvarlige jobbet med til 15.30 med å sørge for at alle som kom før fristen fikk stemme, sier enhetsleder for servicetorget, Marlene Uvsløkk.