Forgubbet utvikling i bygdene

Unge i distrikter skygger unna utviklingslagene, kjedelig og bakstreversk er noe av begrunnelsen.

Rebbenesøya
Foto: Janna Nevra Aarvik / NRK

Gjennomsnittsalderen på styremedlemmene i de fleste utviklingslagene i Troms er over 50 år. Mange unge fra distriktet vet ikke engang hva et utviklingslag er, og vet ikke hva utviklingslagene driver med.

Dårlig rekruttering

Lederen for utviklingslagene i Tromsø, Geir Are Winther, mener det blir gjort for lite for å rekruttere yngre.

– Jeg tror utviklingslagene er for lite flinke til å markedsføre seg og være synlige. De blir ikke synlige før du får aksjoner eller folkemøter, at du får bevegelser i mot eller for noe, sier Winther.

Kjedelig

Ungdommer fra distriktet som NRK har snakket med gir et klart bilde på det man opplever i de aller fleste utviklingslagene.

– Det høres veldig kjedelig ut, rett og slett. Det er spennende å se hva de kommer frem til, men jeg orker ikke sitte der å vente på at de skal bruke flere måneder på å komme til poenget, sier en av ungdommene til NRK.

Eldre i styret

NRK har gjort en ringerunde til et tyvetalls utviklingslag i Troms, 3 av 4 har en gjennomsnittsalder på godt over 50 år

Utviklingslagene ble startet på bakgrunn av politikernes ønske om å opprettholde bosettingen og snu en negativ utvikling i kommunenes ytre områder.

Ikke uvanlig

Geir Are Winther er leder i arbeidsutvalget for de 20 utviklingslagene som er i Tromsø kommune, han er godt kjent med tendensen.

– Jeg ser jo at de vi møter og snakker med som er med i utviklingslagene er godt voksne mennesker.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.