Foreslår regulering av hvalsafari

Fiskeridirektoratet foreslår at det innføres reguleringer av hvalsafari. Dette har vokst til å bli en betydelig næring både i Troms, Lofoten og Vesterålen. Forskriftene skal bidra til å unngå konflikter og farlige situasjoner. Det foreslås blant annet regler for hvor nær både hvalsafarifartøy og de som svømmer eller padler for å komme i kontakt med hvalene kan være i forhold til fiskefartøy eller faststående bruk.