Foreslår å redusere eiendomsskatten

Tromsø Høyre vil i sitt budsjettforslag for Tromsø kommune fra 2018 til 2021 senke eiendomsskatten for 2018. Den skal skrives ut med en skattesats på 3,3 promille for boligeiendommer. For andre typer eiendommer foreslår partiet 5,3 prosent. Bunnfradrag for godkjente boenheter vil de ha satt til 200 000 kroner.