Foreslår å flytte Forsvarets tyngdepunkt nordover

I statusrapporten om landmakten går det ellers fram at tyngdepunktet for Hæren skal flyttes ytterligere nordover.

Landmaktutredningen

LA FREM FORELØPIG STATUS: Utredningsleder Arild Brandvik la frem konklusjoner i Oslo mandag.

Foto: TERJE BENDIKSBY / NTB SCANPIX

Statusrapporten for landmaktutredningen ble presentert i dag, mandag. Rapporten legges fram som en egen stortingsproposisjon i oktober.

Det foreslås ikke å endre strukturen i antall leire i Nord-Norge, men øke aktiviteten ved avdelinger i Finnmark, blant andre grensevakten i Sør-Varanger.

Under presentasjonen av statusrapporten ble det også klart at moderniseringen av Brigade Nord bør videreføres.

– Videre bør det opprettes en egen bataljon i Porsanger som blant annet skal drive overvåking og ha kort reaksjonstid. Videre vurderes det å øke andelen stående styrker i Finnmark, sier utredningsleder Arild Brandvik.

Vil ikke endre HV-distrikter

Det foreslås å opprette reserveavdelinger med høy øvelsesaktivitet.

– Det er helt avgjørende for å modernisere landmakten, sier Brandvik.

– Antall HV-distrikter blir som før. Også grensene for distriktene bevares inntil den nye fylkesstrukturen har satt seg, sier han.

Det bør også anskaffes nye stridsvogner, blant annet med ubemannet tårn som kan reagere mye raskere enn dagens stridsvogner.

Man vil vurdere å kalle inn flere fra Nord-Norge til førstegangstjeneste, samt øke førstegangstjenesten til 16 måneder.

Vil øke volumet til Hæren

Summert foreslås det i statusrapporten å endre strukturen innenfor eksisterende økonomiske rammer.

På personellsiden legges det opp til å reduserte antallet grenaderer med 350 og 100 sivilt ansatte. Til gjengjeld skal antallet sersjanter økes med 350.

– Vi vurderer det slik at høyteknologi vil kompensere for lavere volum, sa Arild Brandvik.