Foreslår å fjerne skatteklasse 2

Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 i forslaget til neste års statsbudsjett. Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt