NRK Meny

Foreslår 17 medlemmer

Det nye politiske fellesorganet for politikk i landsdelen, Nordnorsk råd, bør bestå av 17 medlemmer, foreslår fylkesrådet i Troms. Rådet skal bestå av fylkesrådet i Nordland, fylkesrådet i Troms og fem medlemmer fra fylkesutvalget i Finnmark.

I tillegg deltar gruppelederen for det største
opposisjonspartiet i Nordland fylkesting og Troms fylkesting.