Fører tilsyn etter UNN-rapport

En bekymringsmelding fra røntgenleger på UNN har gjort at Statens strålevern nå fører tilsyn med lokalsykehus i Nordland.

Legene hevdet at en samarbeidsavtale mellom sykehusene ga uklare ansvarsforhold knyttet til pasientundersøkelser. Blant annet fryktet de at barn ble utsatt for uheldig og unødvendig strålebelastende undersøkelser ved Helgelandssykehuset. Fylkeslege i Troms, Svein Steinert, sier de nå avventer resultatet fra tilsynet før de gjør noe med samarbeidsavtalen.