NRK Meny
Normal

Forer reinen og håper på bedre tider

Reinflokkene på Finnmarksvidda må ha ekstra mat. For under snøen er det ikke nok lav. — Jeg skal prøve et par år til og håper at det bedrer seg, sier reineier Mathis Aleksander Kaino.

Rein

Reinen på Finnmarksvidda må fores daglig fordi den ikke finner nok mat.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Aldri før har det vært så lite mat på Finnmarksvidda som det er nå. På grunn av store reinflokker har teppet med reinlav blitt stadig mindre. Vinteren kan derfor bli hard.
Se video:

Created by InfoDispatcher

Reineier Mathis Aleksander Kaino har rein ved Jotka på Finnmarksvidda. Dit kjører han daglig og forer reinen.

– Vi må jo sørge for at den holder seg i fin form og klarer den lange vandringen og er feit og fin til våren. Spesielt gjelder jo det simlene som skal kalve, forteller han mens reinen spiser ekstra for direkte fra hånda.

Mathis Aleksander Kaino

Reineier Mathis Aleksander Kaino må kjøre utmat til reinflokken hver dag, og vil prøve et par år til for å se om det bedrer seg.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Naturen strekker ikke til

I løpet av de siste årene har reinlaven blitt beitet vekk til et historisk lavt nivå, fra å dekke 19 prosent av vidda - til å dekke bare fire prosent i følge en ny forskningsrapport. Naturen ikke strekker ikke til som den gjorde før.

– Jeg husker jo pappa fortalte da han var ung. Det var aldri slik at de måtte fore reinen. Det var lav overalt, forteller Kaino.

Men nå er situasjonen ganske annerledes. Seniorforsker Bernt Johansen ved Norut har fulgt utviklingen på vidda de siste 30 årene.

– På 80-tallet var omlag 20 prosent av vidda dekket av lav. Nå er det tallet rundt 4-5 prosent, sier Johansen. Han mener forvaltningsmyndighetene må ta grep for å endre utviklinga.

Jørn Rolfsen

Jørn Rolfsen er administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Dramatisk

Administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet nøler ikke med å karakteriserer situasjonen på Finnmarksvidda som dramatisk.

– Normalt er vi jo vant til å se tøffe vintre, men med lite mat og smtidig mye dyr er det klart det blir dramatisk, sier han.